KAMUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ

Sağlık hizmetleri; tedbir, muayene, teşhis, tedavi ve tedaviden sonra verilen sağlık hizmetlerinin tümüne denir. Kamusal sağlık sistemleri ile devlet toplum sağlığının sorumluluğunu alır. Bireylerin sağlıklı olması için gereken tüm imkânları ve sürekliliğini sağlar. Online doktor sistemi ile hastanın evden çıkamadığı durumlarda gerekli ortamı sağlanır. Kamu sağlık hizmetlerinin, hizmet ve sosyal tarafının ağırlıkta olduğu bu şekilde örneklendirilmiş de olur.

Sağlık hizmetlerinin beklenen standartta verilmesi için kamusal sağlık sistemleri, yasal mevzuat, mali destek sağlanması gibi çalışmalar yapar. Sağlık sektöründe personel istihdamından gerekli teçhizatlara kadar her şey sağlanır. Hizmet esnasında, gerekli denetimleri sağlanır. Devlet kontrolü ve yönlendirmesi ile hasta beklentilerinin en üst seviyede sağlanması amaç edinilir. Online randevu sistemi belli bir zamanda yapılan muayeneler ile hastanın daha ferah bir ortamda hizmet almasını sağlar.

Kamusal Sağlık Sistemleri Etkileyen Unsurlar

Bireyin sağlığa verdiği önem ve aldığı önlemlerin kamusal sağlık sistemleri üzerinde etkisi vardır. Devletin uyguladığı sağlık politikaları diğer belirleyici unsurlardır. Kişilerin ekonomik durumu da kamusal sağlık sistemleri etkileyen faktörlerdendir. Ülkede uygulanan sağlık politikaları, sağlıkla ilgili ölçütlerin en önemli belirleyici unsurudur. Sağlık politikaları resmi bir nitelikte olmayabilir. Uzun seneler izlenen bir politika ülkenin ekonomik durumu, ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş de olabilir.

Yıllar içerisinde sistemdeki aksaklıkların tespit edilmesi ile hasta yığınını önlemek için online randevu sistemine geçilmiştir. Bu şekilde randevu, muayeneler belli bir düzene oturmuştur. Sağlık hizmetlerinin bireylere götürülmesi mantığı ile online doktor hizmeti de verilmeye başlamıştır. Sağlık sistemleri içerisinde anne çocuk sağlığı, aile planlaması, sağlığın korunması gibi alanlar bulunur.

Kamusal Sağlık Sistemleri ve Amaçlar

Bireylerin sağlık konusunda bilinçlendirilerek nüfusun sağlık kalitesinin yükseltilmesi amaçlardan biridir.  Kamusal sağlık sistemleri, toplumun sağlık  ihtiyaçlarının maksimum düzeyde karşılanması için uğraş verir. Online doktor uygulaması bu konuya örnek verilebilir. Evden sağlık hizmeti verilmesi  bireylere büyük bir kolaylık sağlar. Sağlık ile  ilgili sorunlarda oluşabilecek finansal yüklerden, hastaları korumak diğer bir amaçtır. Sosyal eşitliği sağlamak kamusal sağlık sistemleri için öncelikli önem taşır. Online randevu ile herkesin zamanla ilgili sorun yaşamadan, internet üzerinden aldığı randevu ile muayene ve tedavi olması sağlanır.

Sağlık hizmetleri verilirken gerekli sağlık gereçlerinin amaç doğrultusunda kullanılması sağlanır. Yönetim yapıları gereken özellik ve donanımda olmalıdır. Sağlık sistemleri meslek örgütleri ve fiziksel faktörlerden etkilenir. Sağlık hizmetinin mali kaynakları sigorta ve devlet bütçesidir. Kamusal sağlık sistemi verimli ve etkili olma yolunda ilerler. Aile hekimlikleri, hastaneler, eğitim araştırma hastaneleri sağlık sisteminin parçalarıdır. Kamu sağlık sisteminin temel ilkesi, ücretsiz sağlık hizmeti ve herkese erişim sağlamasıdır. Kâr amacının güdülmediği kamusal sağlık hizmetleri, bireyin tüm hizmetlere rahatlıkla erişimini sağlar. Bireylerin sağlığını kazanması ve sürdürmesi de kamusal sağlık hizmetinin prensibidir.

 

Benzer Yazılar