Çerezlere İlişkin Aydınlatma Metni

Çerezlere İlişkin Aydınlatma Metni

Çerezlere İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu Gizlilik Politikası;rsquo;nın amacı, www.polikliniksepeti.com adresinde yer alan siteye (;ldquo;Platform;rdquo;) üye olarak kaydolan kişiler (;ldquo;Üye(ler);rdquo;) tarafından Platform;rsquo;dan faydalanılması aşamasında Polikliniksepeti Elekt. Haberleşme Hiz. Tic. Ltd. Şti. (;ldquo;Şirket;rdquo;) ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları belirlemektedir. Gizlilik Politikası, Üye ile akdedilen Satış Sözleşmesi;rsquo;nin ekidir ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Üye tarafından Platforma kaydedilen bilgiler Üye;rsquo;nin mülkiyetindedir. Şirket, Üye;rsquo;nin onayını almaksızın bu bilgileri kimseyle paylaşmayacak veya satmayacaktır.

Şirket, Platform vasıtasıyla elektronik ortamdan iletilen Bilgileri Üye(ler) ile yaptığı Sözleşme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere paylaşmayacaktır. Bu kapsamda Şirket, edindiği bilgileri özel ve gizli tutmayı taahhüt eder. Gizli bilgilerin tamamının veya herhangi bir kısmının yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Şirket;rsquo;in müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması için bilgileri ve verileri kullanılabileceği gibi veri tabanı oluşturma, üyeliklerin sürdürülmesi ve Şirket;rsquo;in hizmetlerinin Üyelere sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetleri gerçekleştirme amacıyla da işleyebilecek, saklayabilecek ve üçüncü kişilere aktarabilecektir.

Şirket, Üye;rsquo;nin Site üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Şirket ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında ve bağış kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

Site üzerinden düzenlenebilecek olan periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda rıza gösteren Üyeler;rsquo;den talep edilen bilgiler, Şirket tarafından bu kişilere doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilecektir.

Şirket ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Üyeler;rsquo;e ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:

  • Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili paylaşımın (ifşa) zorunlu olması,
  • Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda bir araştırma veya soruşturma amacıyla Üyeler;rsquo;e ait bilgi talep edilmesi,
  • Üyelerin hakları veya güvenliklerini korumak için bilgiyi paylaşmanın zorunlu olduğu durumlarda.

Sistemle ilgili teknik problemlerin tespiti ve çözülmesi amacıyla, Şirket zorunlu durumlarda Üyelerin IP adresini tespit etmek ve kullanmak durumunda kalabilir. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Şirket, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri Üyenin ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkündür, Şirket;rsquo;in bu platform ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Şirket;rsquo;in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümlerini Platform;rsquo;da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Polikliniksepeti.com hastalar ile doktorlar arasında online görüntülü ve sesli olarak iletişim sağlayan ve online ortamda tedavi imkanı sunan yeni nesil sanal hastanedir. Siz de tedavilerinizi kolaylaştırmak için hemen resmi bir tedavi başvurusu yapın!