HASTA KAYDINIZI OLUŞTURUN ve SİSTEMİ KULLANMAYA BAŞLAYIN

Lütfen istenen bilgileri doğru giriniz.
Lütfen Üyelik Sözleşmelerini Okuyunuz ve Onaylayınız

ÜYELİK S;Ouml;ZLEŞMESİ

1. Sözleşmenin Tanımları

  1. ŞİRKET: UZMAN ların işvereni konumunda olmayan, hukuki statüsü servis hizmeti sağlayan bir bilişim ve teknoloji şirketi olan POLİKİNLİKSEPETİ Elektronik Haberleşme Hizmetleri Tic. Ltd. Şti ve aracı platformu

  1. WEB: www.polikliniksepeti.com Şirket tarafından geliştirilmiş yazılım sayesinde Online sağlık danışmanlığı hizmeti vermek için oluşturulmuş aracılık platformu

  1. UZMAN ve ONLINE SAĞLIK DANIŞMANI: Doktor, diş doktoru, psikolog, fizyoterapist, kadın doğum uzmanı, diyetisyen, terapist ve ayrıca yukarıda belirtilmeyen başka meslekleri yürüten kullanıcılardır. Sağlık meslek mensupları ile Sağlık hizmetlerinde çalışan yani HİZMET VEREN diğer meslek mensupları TC kimlik doğrulaması yapılmış, diploma onayı Veri Tabanın dan doğrulanmış ve 14/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 13 üncü maddesi ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan yönetmeliğine uygun gerçek kişiler yine 1219 sayılı Kanunun ek 13 üncü maddesinde tanımlanan diğer meslek mensuplarına uygun gerçek kişilerdir.

  1. ÜYE: Site içerisinde TC kimlik doğrulaması yapılmış UZMAN, ONLİNE SAĞLIK DANIŞMANI taraflardan ŞİRKET üzerinden kayıt olarak yahut kayıt olmadan ücretli hizmet alan ile almak isteyen gerçek kişi yani HİZMET ALAN

  1. KURULUŞ: Tıbbi hizmetlerin verilmekte olduğu kuruluşlardır.

  1. Hizmet: Elektronik ortamda sağlanan hizmet, hizmet alıcısının (Kullanıcının) talebi doğrultusunda umumi bilgi işlem ve telekomünikasyon sistemleri vasıtası ile veri alış verişi ve görüntülü görüşme yapılması işlemine dayanmaktadır. Bu işlemler sırasında tarafların aynı anda hazır bulunmalarına gerek vardır.

  1. ŞiRKET Hizmetleri işbu Sözleşmeye uygun olarak sağlamaktadır.

  1. Yukarıda belirtilen tüm tanımları yapılmış bundan sonra ayrı ayrı ;ldquo; Taraf ;lsquo;;rsquo; ( Üye, Şirket, Web, Hizmet Veren, Kuruluş ) birlikte ise ;ldquo;Taraflar;rdquo; olarak anılacaklardır.

2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

2.1. İşbu Sözleşme;rsquo;nin konusu Tüm TARAFLAR ın web (www.polikliniksepeti.com ) da olmak üzere sunulan hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu kapsamda Tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. Web in amacı sağlık hizmeti almak isteyen (;ldquo;ÜYE;rdquo;) Üyeler ile 1.3 maddesindeki kapsam dahilin sağlık personellerinden (;ldquo;UZMAN;rdquo;) (;ldquo;ONLİNE SAĞLIK DANIŞMANI;rdquo;) ile buluşabilmesini ve bu kapsamda çeşitli katma değerli hizmetlerin sunulabilmesini sağlamaktır. Şirket, web de profilleri yer alan HİZMET VEREN lerin işvereni konumunda olmayan, hukuki statüsü servis hizmeti sağlayan bir bilişim ve teknoloji şirketidir. Şirket ile sağlık personeli arasında (i) istihdam, (ii) yarı zamanlı istihdam, (iii) danışmanlık, (iv) yüklenicilik, (v) ortak girişim veya (vi) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

2.2. ŞİRKETİN GİZLİLİK POLİTİKASI, KULLANIM ŞARTNAMESİ, AYDINLATMA METNİ ve ONAM FORMU dahil tüm protokoller bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup, Online Sağlık Danışmanı yani HİZMET VERENLER in ve Üyelerin iş bu sözleşmeyi onaylaması ile tüm protokollere peşinen uymayı ve buna göre davranmayı kabul etmiş ve taahhüt etmiş sayılmaktadır.

3. Tanı Hizmetleri

3.1. ŞİRKET tarafından sağlanan Hizmet;rsquo;ler, bir Uzman;rsquo;dan yüz yüze muayene ile alınan tıbbi hizmetten faklıdır. www.polikliniksepeti.com'da hizmet veren Uzmanlar sizleri şahsen muayene ederek fiziki durumunuzu değerlendirebilme imkanına sahip değillerdir.

3.2. Değerlendirmelerini sizin vereceğiniz bilgiler sayesinde yaparlar. Bu nedenle fiziki muayeneden farklı olarak fiziki muayene esnasında değerlendirecekleri ve Uzman;rsquo;ların düşüncelerini etkileyebilecek bazı kritik noktaları değerlendiremeyebilirler. ŞİRKET üzerinde hizmet veren Uzmanlar ihtiyaç duydukları bilgileri sizden sürekli almak için irtibat halinde olsalar da kritik noktaları değerlendirememe riski her zaman mevcuttur.

3.3. ŞİRKET;rsquo;nın online verdiği hizmetler doktorunuzla yapacağınız yüz yüze muayenenin bir alternatifi değildir.

3.4 ŞİRKET'in verdiği online hizmetlerinden yararlanmaya karar verdiğinizde hizmetin kapsamını, sınırlarını ve risklerini kabul etmiş olursunuz. ŞİRKET fizik muayenenin önemini vurgular ve tavsiye eder.

3.5 ŞİRKET;rsquo;in online verdiği hizmetleri almaya karar verdiğinizde aşağıdaki koşulları bilerek kabul etmiş olursunuz.

3.6 Fiziki muayene yapmamış olması Uzman;rsquo;in sağlık durumunuzla ilgili teşhis kabiliyetini olumsuz etkileyebilir.

3.7 Veri Yöneticisi üyesi Uzmanlar yüz yüze muayene ile elde edilince sahip olunabilecek önemli bilgilere sahip değillerdir.

3.8 Yapılacak muayene ve alınacak tıbbi tanı sınırlıdır. Uzman;rsquo;a iletilen bilgi ve veriler doğrultusunda geçerlidir.

3.9 ŞİRKET 'in verdiği online hizmetlerden yararlanırken yukarıda belirtilen risklerin bilginiz dahilinde olduğunu ve bu riskleri kabul ettiğinizi onaylamış olursunuzu.

3.10 ŞİRKET;rsquo;in sağlık durumunuzla ilgili herhangi bir sonucu veya tedaviyi sözlü ve yazılı olarak garanti etmediğini onaylamış olursunuz.

3.11 ŞİRKET üyelik hesabınızda bulunan ve tarafınızca doldurulmuş olan formlardaki ve Uzman;rsquo;ların isteği üzerine tarafımıza ulaştırdığınız her türlü bilginin güncelliği sizin (Üye) sorumluluğunuzdadır. Uzman;rsquo;lar her türlü değerlendirmelerini bu bilgilerin güncel ve doğru olduğu esasına göre yapmaktadırlar.

4. Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Web de bulunan üyelik formunun talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurulması ile giriş yapması ve işbu Sözleşme;rsquo;nin kabul edilmesi ile Üye statüsü başlamaktadır. Üye, üye statüsünün başlamasıyla birlikte Web ten e-posta, SMS ve her türlü bildirim almayı kabul eder.

4.2. Üye statüsünün kazanılması için başvuruda bulunan kişinin 18 yaşından büyük olması gereklidir. Ayrıca Üyenin Üye statüsü Kazanması için kayıt olma mecburiyeti yoktur.

4.3. Şirket Web te tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Üye başvurularını reddedebilir veya Üye başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Şirket tarafından Üye;rsquo;nin başvurusunun kabulü veya reddedilmemesi, Şirket;rsquo;in Üye;rsquo;yi yahut Üye tarafından sunulan bilgileri onayladığı şeklinde yorumlanamaz.

4.4. Üye, Web in kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur ve üyeliğini devredemez. Kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Üye dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Üye ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır.

4.5. Üye tarafından tek bir hesap açılabilecek olup Üye;rsquo;nin aynı ad veya başka adlar altında birden fazla hesap açması halinde Üye;rsquo;nin hesaplarının tamamı ya da bir kısmı tüm içeriği ile birlikte Şirket tarafından silinebilecektir.

4.6. Üye, Web de gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Web ten zaman zaman yayınlanabilecek koşullara, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Web in işleyişini engelleyebilecek davranışlarda bulunmayacaktır. Üye, hesabında yer alan bilgi ve içeriklerin tam, doğru ve hukuka uygun olduğunu, bu içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları ve kişilik hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu madde başta olmak üzere Sözleşme ile Web de yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı içerikler Şirket tarafından Web den kaldırılabilecek veya Üyelik askıya alınabilecektir.

4.7. Üye Web de yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Web e erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

4.8. Üye tarafından herhangi bir şekilde Şirket;rsquo;e Web de sunduğu hizmetlere ilişkin öneri bilgilendirme, iletişim vs. gerçekleştirilmesi halinde, bunlar üzerindeki her türlü hak Şirket;rsquo;e ait olacak ve Üye bunların kısmen veya tamamen hayata geçirilmesi halinde veya hayata geçirilmemesi ile ilgili olarak Şirket;rsquo;ten herhangi bir hak, menfaat, ücret vs. talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

4.9. Üye HİZMET VERENLER in belirleyeceği Türk lirası tutar üzerinden hizmet bedelini ödedikten sonra hizmet alabilecektir. ÜYE, Bu görüşmelerin hiçbir şekilde ŞİRKET tarafından kaydı tutulmayacağını bu sözleşme ile bilir ve bu sözleşmenin onayı ile peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

4.10. Üye tarafından Web sağlanan bilgi ve içeriklere ilişkin düzenlemeler Gizlilik Politikası kapsamında düzenlenmekte olup, Şirket Üye bilgilerini işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası;rsquo;nda belirtilen kapsam dışında kullanamaz ve üçüncü kişilere açıklayamaz. Üye, kişisel verileri dahil bilgilerinin, hizmetin sağlanması için gerekli olması halinde ve yalnız bu kapsamda kullanılması kaydı ile Şirket;rsquo;in alt yüklenici veya hizmet sağlayıcıları ile paylaşılabileceğini kabul eder. Web de toplanan bilgiler, Şirket tarafından işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası;rsquo;nda belirtilen amaç ve faaliyetlerin yerine getirilmesi için yeterli ve kanuni sürede saklanacak ve bu bilgilere yetkili kişiler tarafından erişim sağlanabilecektir. Şirket, ayrıca Üye tarafından sunulan bilgileri kullanıcı profili oluşturma, istatistiksel çalışmalar yapma ve ayrıca onay alınmış olması halinde kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir. Üye ayrıca geçmiş satışlara ilişkin Teklif ve sair bilgilerin Üye ismi gösterilmeksizin Web üzerinden yayımlanabileceğini kabul eder.

5. Şirket;rsquo;in Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Şirket;rsquo;in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları ile Web üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve App ve Web i yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Şirket tarafından Sözleşme, Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Web;rsquo;de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Web in kullanılması ile HİZMET VERENLER ile Üyelerin güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Üye bizzat sorumlu olacaktır.

5.2. Site;rsquo;de bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Şirket;rsquo;e aittir. Web in tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya faydalanmanın ötesinde kullanılması, Web dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. HİZMET VERENLER ile Üyelerin Web in güvenliğini, yazılımların çalışmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, Web e bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Web te yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; HİZMET VERENLER ve Üyelerin birbirlerine zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; Web in ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Şirket sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

5.3. Üye ve HİZMET VERENLER Şirket;rsquo;in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Web dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri yüklemeyeceğini; gerek bu eylemlerle ile gerekse de başka yollarla Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üye;rsquo;nin ve HİZMET VERENLER in işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Şirket doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Web in kullanımından kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Üye;rsquo;ye aittir. Şirket, Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Üye;rsquo;nin Sözleşme;rsquo;de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan Şirket;rsquo;in uğrayacağı zararlar Üye;rsquo;ye ve HİZMET VERENLER;rsquo;e rücu edilecektir.

5.4. HİZMET VERENLER ve Üyeler tarafından Web te sağlanan bilgi ve içeriklere ilişkin düzenlemeler Gizlilik Politikası kapsamında düzenlenmekte olup, Şirket Üye bilgilerini işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası;rsquo;nda belirtilen kapsam dışında kullanmaz ve üçüncü kişilere açıklayamaz. HİZMET VERENLER in ve Üyeler, kişisel verileri dahil bilgilerinin, Gizlilik Politikası kapsamında ve Açık Rızaları alındıktan sonra paylaşılabileceğini kabul eder. Web te toplanan bilgiler, Şirket tarafından işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası;rsquo;nda belirtilen sürede saklanacak ve bu bilgilere yetkili kişiler tarafından erişim sağlanabilecektir. Şirket, ayrıca HİZMET VERENLER ve Üyeler tarafından sunulan bilgileri kullanıcı profili oluşturma, istatistiksel çalışmalar yapma ve Şirketin kendi pazarlama faaliyetlerinde kullanma hakkına sahiptir.

5.4. Şirket, Üye bilgilerinin kaybı, değişimi, kötüye kullanılması ile bu bilgilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Ancak bu husus, Şirket;rsquo;in bilgi güvenliği ile ilgili olarak herhangi bir taahhüdü bulunduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Web in kullanımına ilişkin riskler, HİZMET VERENLER e ve Üyelere aittir.

5.5. Şirket tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Üye başvurularını reddedebilir veya Üye başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Şirket tarafından Üye;rsquo;nin başvurusunun kabulü veya reddedilmemesi, Şirket;rsquo;in Üye;rsquo;yi yahut Üye tarafından sunulan bilgileri onayladığı şeklinde yorumlanamaz.

5.6. Şirket; HİZMET VERENLER ile Üye arasında sağlık hizmeti almak için yine HİZMET VERENLER İn belirlediği Uzmanlık ücretine ilaveten Web sağlayıcı hizmet bedeli ve resmi vergilendirmeleri ekleyerek HİZMET VERENLER in ücretini belirleme yetkisinin olduğunu, bu yetkisi doğrultusunda Şirketin uygun gördüğü herhangi bir zaman diliminde serbest piyasa enflasyon oranları ile değişen maliyetleri HİZMET VERENLER e bilgi vermeksizin makul oranlarda yansıtabileceğini ve güncelleme yapabileceğini bu sözleşme ile taraflara belirtmektedir.

6. Hizmet Bedeli ve ;Ouml;denmesi

6.1. Üye sadece Online görüşme için Uzman Web üzerinden yine Uzman belirleyeceği Türk lirası tutarını ödemek şartı ile online görüşme yaparak ( görüntülü görüşme ) hizmet alacaktır.

6.2. Üye;rsquo;nin talebi doğrultusunda Uzman kişisi ile Web üzerindeki Şirket tarafından belirlenen ücretin ödenmesi ile HİZMET VERENLER in hizmetini almak için online görüşmenin yapması da dahil tüm ücretli hizmetlerin alınma durumunda Üye;rsquo;nin ödediği tutar kadar Şirket tüm vergiler dahil tutar üzerinden fatura kesecektir.

6.3. Üye, HİZMET VERENLER in hizmetini almak için, Üyenin tahsilatın gerçekleştirileceği kredi kartı veya banka kartın bilgisini Web e üye olsun olmasın kimlik doğrulamasından geçtikten sonra ilgili formda yer vereceği bu bilgiler işbu Sözleşme;rsquo;nin 6.6. maddesinde belirtilen şekilde saklanacaktır.

6.4. Üye;rsquo;nin, Web üzerinden alacağı HİZMET VERENLER in hizmetini almak için Uzman ödemesi, Şirket;rsquo;in iş birliği yaptığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ödeme hizmetleri sağlamak üzere yetkilendirilmiş bulunan üçüncü kişi firmalar (;ldquo;;Ouml;deme Kuruluşu;rdquo;) aracılığı ile, işbu Sözleşme ;rsquo;de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle gerçekleştirilecektir. ;Ouml;deme Kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Şirket sorumlu değildir

6.5. Üye;rsquo; nin HİZMET VERENLER in hizmetine ilişkin Üye;rsquo;nin kredi kartına yansıtılmış ücretin iadesi olmayacaktır.

6.6. İşbu maddede belirtilen şekilde HİZMET VERENLER in hizmetini almak için Üyeler tarafından sağlanan kredi kartı bilgileri kesinlikle ŞİRKET nezdinde saklanmamaktadır. Kredi kartı ve ödeme bilgileri Şirket;rsquo;in bu hususta hizmet aldığı, ;Ouml;deme Kuruluşu tarafından saklanacak olup ilgili Üye bu hususa peşinen muvafakat etmektedir. Bu kapsamda Üye, kredi kartı ve ödeme bilgilerinin saklanması, kullanılması ve yetkisiz kullanımı da dahil her türlü talep ve şikayetlerini doğrudan ilgili üçüncü kişi ;Ouml;deme Kuruluşuna bildirmekle yükümlüdür. Üye, bahsi geçen talep ve şikayetlere ilişkin olarak Şirket;rsquo;in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

6.7 Üye ile HİZMET VERENLER in arasında gerçekleşmiş hizmet alım sürecindeki hizmet bedeli ve Şirketin kendi inisiyatifinde olarak belirlemiş olduğu sistem sağlayıcı hizmet ücreti ile tüm vergiler düşüldükten sonra Uzman veya Uzmanın bağlı bulunduğu Kuruluş;rsquo;un hakkediş ücretleri, fatura kesmelerine müteakip 10 (on) işgünü içerisinde, fatura kesmemeleri durumunda 10 (on) iş günü içerisinde Şirket;rsquo;e beyan ve ibraz ettikleri banka hesap numaralarına yatırılacaktır.

7. Sorumluluğun Sınırlandırılması

7.1. Şirket, Web;rsquo;e girilmesi, Web;rsquo;in ya da Web;rsquo;deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Şirket; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Web;rsquo;e ya da link verilen sitelere girilmesi ya da Web;rsquo;in kullanılması ile Şirket;rsquo;in kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

7.2. Şirket, Web;rsquo;de Üye ile HİZMET VERENLER arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, HİZMET VERENLER in sunacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Üye, HİZMET VERENLER veya üçüncü kişilerin arasında olmuş ve oluşabilecek zararlardan Şirket;rsquo;in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.3. Üye ile HİZMET VERENLER Web;rsquo;de paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olacak, bu bilgilere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Üye ile HİZMET VERENLER e iletilecek yahut rücu edilecektir. Üye ile HİZMET VERENLER in Web üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu, Şirketin araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu içerik ve bilgiler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Şirket;rsquo;in sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

7.4. Üye ile HİZMET VERENLER Web;rsquo;i kullanması ve hizmetin verilmesi ile ilgili ve bu kapsamdaki diğer her türlü işleme ilişkin her türlü risk münhasıran Üye ile HİZMET VERENLER in üzerinde olacaktır. Üye ile HİZMET VERENLER in, almayı ve vermeyi planladığı sağlık hizmetlerine ilişkin Şirket;rsquo;ten hangi nam altında olursa olsun herhangi bir şekilde talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Web;rsquo;in kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Web kapsamındaki özellikler ve sair içerikler ;ldquo;olduğu gibi;rdquo; sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket;rsquo;in bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır.

7.5. Üye ile HİZMET VERENLER in Web;rsquo;in işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

7.6. . Üye ile HİZMET VERENLER in, Şirket;rsquo;in Web;rsquo;e virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Web den yahut Web;rsquo;e bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.

8. Uzman, Online Sağlık Danışmanı ların yani HİZMET VERENLER in Hak ve Yükümlülükleri

8.1. Web de bulunan üyelik formunun talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurulması ile giriş yapması ve işbu Sözleşme;rsquo;nin kabul edilmesi ile HİZMET VERENLER in statüsü başlamaktadır. HİZMET VERENLER in statüsünün başlamasıyla birlikte Web den e-posta ve SMS almayı kabul eder.

8.2. HİZMET VERENLER in Web sistemin tamamıyla aracı kurum olduğunu bilerek yapmış olduğu kendi başvuru işlemi Şirket tarafından belirlenen bir doğrulama ve onay işleminin gerçekleştirilmesi ile tamamlanmış olacaktır. Bu kayıt işlemlerin HİZMET VERENLER in vermiş olduğu bilgi ve belgelerin doğruluğu anlamına gelmeyecek olup Şirket verilen bilgi ile belge arasında bilgilerin teyidini sağlayacaktır. HİZMET VERENLER in statüsünün kazanılması için başvuruda bulunan kişinin 18 yaşından büyük ve sözleşmenin ilgili maddeleri uyarısınca tüm kriterleri sağlaması gerekmektedir. Web e girdiği ile yüklediği bilgi ve belgelerin bu ilgili maddelere uygun eşleşmesi ve Web;rsquo;e girdiği belgelerin gerçekliklerinin tüm hukuki sorumluluğu kendisinde olduğunu bu sözleşmenin kabulü ile taahhüt etmiş sayılmaktadır.

8.3. Şirket tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan HİZMET VERENLER in başvurularını reddedebilir veya HİZMET VERENLER in başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Şirket tarafından HİZMET VERENLER in başvurusunun reddedilmemesi, Şirket;rsquo;in HİZMET VERENLER i yahut bilgilerini onayladığı şeklinde yorumlanamaz.

8.4. HİZMET VERENLER in profil, hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. HİZMET VERENLER e ait hesap, üzerinde gerçekleştirilen her işlem bizzat HİZMET VERENLER tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin HİZMET VERENLER in dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle HİZMET VERENLER in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran HİZMET VERENLER sorumlu olacaktır.

8.5. HİZMET VERENLER, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile HİZMET VERENLER in üyelik profillerini Web üzerinde hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. HİZMET VERENLER tarafından tek bir hesap açılabilecek olup Kurum, HİZMET VERENLER in aynı ad veya başka adlar altında birden fazla hesap açması halinde HİZMET VERENLER in hesaplarının tamamı ya da bir kısmı tüm içeriği ile birlikte Şirket tarafından silinebilecektir.

8.6. HİZMET VERENLER in, Web de gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Web de zaman zaman yayınlanabilecek koşullara, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Web;rsquo;in işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.

8.7. HİZMET VERENLER in, hesabında yer alan veya Web;rsquo;e kendisi tarafından yüklenen bilgi ve içeriklerin tam, doğru ve hukuka uygun olduğunu, yanıltıcı olmadığını, Web dahilin de diğer taraflarla gerçekleştirdiği iletişimlerin ve Web de paylaştığı yorumların karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit veya taciz gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları ve kişilik hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu madde başta olmak üzere paylaşılan ve diğer koşul ve şartlara aykırı içerikler kaldırılabilecek, bu tür içerikler nedeniyle HİZMET VERENLER in Web den faydalanması kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir.

8.8. Web in kullanımından kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk HİZMET VERENLER ;lsquo;e aittir. Şirket, HİZMET VERENLER in Web üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile HİZMET VERENLER in Sözleşme ;rsquo;de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan Şirket;rsquo;in uğrayacağı zararlar HİZMET VERENLER ;rsquo;e rücu yani yansıtılacağını peşinen bu sözleşme ile kabul etmiştir.

8.9. HİZMET VERENLER in Web de yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Web e erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

8.10. HİZMET VERENLER tarafından herhangi bir şekilde Şirket;rsquo;e Web in sunduğu hizmetlere ilişkin öneri yapılması veya öneri niteliğinde kabul edilebilecek bilgilendirme, iletişim vs. gerçekleştirilmesi halinde, bunlar üzerindeki her türlü hak Şirket;rsquo;e ait olacak ve HİZMET VERENLER in bunların kısmen veya tamamen hayata geçirilmesi halinde veya hayata geçirilmemesi ile ilgili olarak Şirket;rsquo;ten herhangi bir hak, menfaat, ücret vs. talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

8.11. HİZMET VERENLER in App ve Web üzerinden Şirketin Üyeler ile alakalı tüm bilgi doküman resim hasta hikayesi teşhis ve Şirketin kendilerine aktarılan iletişim ve kimlik bilgilerinin işlenmesi, depolanması ve saklanması ile ilgili KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU olan 6698 sayılı kanuna harfiyen uyacağını, bu konu ile alakalı iş bu sözleşme ile HİZMET VERENLER in tüm sorumluluğu üstleneceklerini peşinen kabul etmiş sayılır. Üyenin tüm kimlik bilgileri HİZMET VERENLER ile paylaşıldıktan sonraki tüm depolama işlemleri, bilginin işlenip saklanması ile ilgili tüm hukuki sorumluluk HİZMET VERENLER in sorumluluğunda olduğunu bu sözleşme ile peşinen kabul etmiştir.

8.12. HİZMET VERENLER in, Üyeler ile iletişime geçtikten sonraki sürece Şirket dahil olmayacağını tüm Taraflara bu sözleşme ile bildirmiş sayılmaktadır. HİZMET VERENLER in, Üyenin muayene ve online görüşme ile ilişkin hiçbir bilgiyi Şirket te dahil kesinlikle üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını, Üyenin izni olmadan depolamayacağını, işleyemeyeceğini ve yayınlamayacağını iş bu sözleşme ile peşinen kabul ve taahhüt etmiştir. HİZMET VERENLER in ise bunun ile ilgili yasal mevzuatlara ve sözleşmenin bu maddesine uymadığı takdirde Üyenin yasal yollar ile Şirket e ve yahut HİZMET VERENLER e açtığı tüm hukuki süreçten kaynaklanan ceza ve yaptırımların tek muhatabı ve sorumlusu HİZMET VERENLER in olacağını kabul eder. Şirket;rsquo;e yansıyan tüm cezaların HİZMET VERENLER e rücu edileceğini yani yansıtılacağını bu sözleşmeyi onaylaması ile kabul ve taahhüt etmiştir.

8.13. HİZMET VERENLER in hizmeti vermek için Şirkete Web hizmetleri için hizmet sağlayıcılığı ücreti belirlenmesi tamamıyla Şirketin yetkisinde ve tasarrufunda olacağını bunla ilgili taraflara herhangi bir bilgi tebliğ yapmaksızın yıllık veyahut aylık olacak şekilde düzenleme yapılacağını iş bu sözleşmenin onayı ile peşinen kabul etmiştir. (i) Şirket tarafından; HİZMET VERENLER in hizmeti vermek için Şirkete App ve Web hizmetleri için üyelik işlemi tamamlandıktan sonra ödenen yıllık veya aylık sistem sağlayıcılığı bedeline karşılık ilgili ticaret mevzuatına ve vergi mevzuatına uygun fatura kesilecektir.

8.15. Online görüşme ücretleri HİZMET VERENLER in belirleyeceğini, Üye tarafından ödenecek bu bedelin içerisinden Şirket sistem sağlayıcılığı bedeli ve tüm vergilerin kesilerek hizmetin alındığı ve bitirildiği tarihten itibaren 10 (on) gün sonrasındaki 11. (on bir) gün yine HİZMET VERENLER in hesaplarına faturalandırılarak yatırılacağını kabul etmiş sayılmaktadırlar.

8.16. HİZMET VERENLER in App ve Web üzerinden kendi belirledikleri Üye ye hizmet sağlama ücretlerini Şirketin kesintilerden sonra tarafların hesap numaralarına yine Şirket tarafından yatırılan tutar kadar fatura keseceklerini kabul etmişlerdir. İlgili Taraflar verdikleri hizmete istinaden Şirkete Fatura kesmediği durumlarda vergisel yükümlülüklerini kabul ederek Şirket tarafından kesinti yolu ile hesaplanarak ilgili kurumlara beyan yolu ile yatırılmasını tarafların bu sözleşmeyi onaylamasına müteakip kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

9. Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar;rsquo;ın edimleri askıya alınır.

10. Yürürlük

İşbu Sözleşme Üye tarafından işbu Sözleşme;rsquo;nin okunup kabul edilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer.

11. Sözleşme;rsquo;nin Askıya Alınması ve Feshi

11.1. Şirket; işbu Sözleşme ile App ve Web de belirtilen kural ve koşullar ile hukuka aykırılık, HİZMET VERENLER in ve Üyelerin Üye başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, HİZMET VERENLER in ve Üyelerin Üye başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, HİZMET VERENLER in ve Üyelerin birbirleri hakkında şikayetler veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun Şirket tarafından risk olarak değerlendirilmesi, HİZMET VERENLER in ve Üyelerin faaliyetlerinin ya da varsa App ve Web dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu Sözleşme;rsquo;yi feshederek HİZMET VERENLER in ve Üyelerin Üyelik statüsüne son verebilir veya askıya alabilir ve Web de yer alan tüm içeriklerin Şirket tarafından silinebileceğini kabul eder.

12. Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme;rsquo;nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde Adana Mahkemeleri ve Adana İcra Daireleri yetkili olacaktır.

RED EDİYORUM